Bescherming van uw persoonsgegevens heeft bij ons prioriteit.  Deze Vertrouwelijkheidsverklaring heeft tot doel u te informeren over ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens, in het bijzonder de gegevens die wij verzamelen, de manier waarop wij deze behandelen en verwerken, voor welke doeleinden en met wie wij deze delen.

Deze Vertrouwelijkheidsverklaring beschrijft in het bijzonder de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze websites en/of boekingsportalen gebruikt, wanneer u de door SECURE DIRECT TO geleverde Diensten bestelt of gebruikt, of met ons communiceert via andere kanalen (helpdesk, social networks).

Het gebruik van één van de diensten aangeboden door SECURE DIRECT TO (hierbij genoemd "de Diensten") bevestigt dat u de volgende Vertrouwelijkheidsverklaring in zijn geheel heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

In overeenstemming met de huidige wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven, beschouwen wij SECURE DIRECT TO als een onderaannemer voor sommige processen en doeleinden, en als hoofdaannemer voor andere.

Persoonsgegevens (hierna "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd) betekend "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

Onder gegevensverwerking wordt verstaan "elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens".

Gegevens die wij verzamelen

Wij verklaren hierbij dat de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet voor specifieke, expliciete en rechtmatige doeleinden zijn verzameld.

Verzamelen van persoonsgegevens van Gasten

Tijdens het boekingsproces van de Gasten bij het Bedrijf via de Secureholiday-boekingsinterface verzamelen wij persoonsgegevens die worden doorgegeven aan de betalingsoperator of aan het Bedrijf (via zijn PMS-software of PMS-brug), via een technische voorziening die het Bedrijf heeft bepaald en waarvoor het verantwoordelijk is, met name betreffende de veiligheid van de persoonsgegevens.

Vervolgens worden Persoonsgegevens opgenomen in de Secureholiday databank. Verzamelde gegevens zijn: naam en voornaam van de Gast, geboortedatum, adres (straat, postcode, plaats, land), telefoonnummer, e-mailadres, boekingslocatie en datums.

Verzamelen van persoonsgegevens van Bedrijven

In het kader van de aan het bedrijf verleende diensten verzamelen wij persoonsgegevens van het bedrijf, meestal wanneer de opdracht wordt ontvangen via het desbetreffende bestelformulier.

Verzamelde gegevens zijn de naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer, URL van de website, BTW-nummer, e-mailadres, naam en achternaam van de directeur of de ondertekenende persoon. 

Hoe wij de door ons verzamelde gegevens gebruiken

Behandeling van Persoonsgegevens van klanten

Wij verwerken Persoonsgegevens uitsluitend om de Diensten voor de Vestiging te kunnen verrichten en met name voor de volgende doeleinden

 • Het reserveringsproces van de klant en het beheer van de door het Bedrijf bestelde diensten
 • Toekomstige commerciële communicatie, alleen indien de boeking is gemaakt via het SecureHoliday systeem van een Partner site die eigendom is van SECURE DIRECT TO
 • Statistisch onderzoek
 • Profilering in het kader van " CRM / GRC Pack" dienst

Persoonlijke gegevens kunnen op geen enkele andere manier worden gebruikt, noch voor andere doeleinden dan degene die hier beschreven zijn.

Verwerking van Persoonsgegevens Bedrijven

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de diensten van het Bedrijf en voor wettelijke vereisten, en met name voor de volgende doeleinden

 • Behandeling van bestelformulieren voor diensten
 • Naleving van de wet van 21 juni 2004 betreffende de opslag van uitgeversgegevens

Wij kunnen de hierboven beschreven informatie, met inbegrip van gegevens van Gasten en Bedrijven, ook voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, onder meer inzake fraudepreventie en het bestrijden van het witwassen van geld en " slimme " sancties. Dit kan de verificatie omvatten van doorgegeven informatie uit andere bronnen die verband houdt met de Gegevens. 
 • Het afdwingen van elk contract tussen de klant en ons met betrekking tot onze Diensten
 • Alle klanten op de hoogte brengen van wijzigingen in onze Diensten of in onze voorwaarden en ons beleid.
 • Verbetering van de klantenervaring en de kwaliteit van de dienstverlening

Informatie die wij delen

Het kan voorkomen dat wij Persoonsgegevens moeten delen met onze commerciële partners, in het bijzonder wanneer deze partners de betaling voor de reserveringen innen, alvorens deze over te dragen aan het betreffende Bedrijf. In dit geval valt dit delen van gegevens uitsluitend onder wat strikt is overeengekomen in het contract dat is gesloten tussen de genoemde commerciële partners en het Bedrijf.

Wij kunnen Persoonsgegevens ook delen met dienstverleners die wij gebruiken om ons bij te staan voor essentiële technische ondersteuning, waaronder de host van onze servers (Microsoft Azure).

Ten slotte kunnen wij gebruik maken van dienstverleners die Persoonsgegevens van Websitegebruikers verzamelen, zoals Google Ads, die als doel hebben om gebruikers gerichte reclame aan te bieden. Meer informatie over deze verzameling van gegevens is beschikbaar op de volgende pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Wanneer dienstverleners tussenkomen in het kader van de Diensten die worden geleverd of aangeboden door SECURE DIRECT TO, worden alle maatregelen genomen om een hoog niveau van beveiliging te garanderen van de bescherming van Persoonsgegevens en alle Verwerkingen worden gedaan volgens onze richtlijnen. Zij mogen in geen geval gebruik maken van de aan hen doorgegeven Persoonsgegevens anders dan uitdrukkelijk vereist, noch de Persoonsgegevens betreffende de klanten van SECURE DIRECT TO of de Gasten van Bedrijven die boeken via SecureHoliday aan een derde partij doorgeven. In het bijzonder zijn de technische dienstverleners niet gemachtigd om uw gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

In elk geval, de enige gevallen waarin Persoonlijke Gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde partij zijn de volgende:

 • U heeft daar eerder mee ingestemd
 • Gegevens worden behandeld via een vertrouwde commerciële partner in overeenstemming met de Vertrouwelijkheidsverklaring en het beveiligingsniveau, op basis van de overeenkomst die is ondertekend tussen deze commerciële partner en de klant
 • Wij een contract afsluiten met een technische dienstverleners voor technische werkzaamheden
 • Gegevens die wij hebben samengevoegd, en waarbij personen niet zijn te identificeren, voor segmentatie, statistieken, algemene studies of trendanalysedoeleinden
 • Het is onze plicht om Persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze verkoopsvoorwaarden of andere overeenkomsten toe te passen, en om onze rechten, eigendom of veiligheid, die van onze klanten of van andere partijen te beschermen. Dit betekent dat informatie kan worden gedeeld met andere bedrijven of instanties om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen.

Opslag van Persoonsgegevens

Wij bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren en te voldoen aan de wettelijke vereisten. 

Nauwkeurigheid van de informatie

Wij streven ernaar dat opgeslagen Persoonsgegevens nauwkeurig, up-to-date en volledig zijn. Wij beantwoorden verzoeken van onze klanten om onjuiste informatie te corrigeren zo snel mogelijk. Elke persoon van wie Persoonsgegevens door ons zijn opgeslagen, kan ons op de hoogte brengen van een eventuele fout.

Beveiliging

Wij hebben verschillende technische en structurele maatregelen getroffen om de veiligheid en de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen.

Indien deze Persoonsgegevens echter via het Internet worden doorgegeven, kunnen wij niet garanderen dat zij perfect beveiligd zijn.

Gegevensoverdrachten buiten de EU

De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend in de EU opgeslagen en wij dragen geen Persoonsgegevens over buiten de EU. 

Uw rechten en voorkeuren

Op elk moment en in overeenstemming met de huidige wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en op portabiliteit op eenvoudig verzoek bij :

SECURE DIRECT TO SARL
10 Place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse (Frankrijk)
E-mailadres: mycamping.cnil@ctoutvert.com

U heeft ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, in dit geval de CNIL, d.w.z. de Franse autoriteit voor gegevensbescherming.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer u een van deze rechten uitoefent, wij mogelijk niet in staat zijn u een deel van of alle Diensten te leveren.

Bijwerking

Dit beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om op de hoogte te blijven van de aangebrachte wijzigingen, verzoeken wij u ons Beleid regelmatig te lezen.

Aangepast: 28/03/2023

 

 

Je promotiecode wordt geverifieerd...

Wij zijn op zoek naar de mooiste campings:

De voordelen van online reserveren:

Tarieven en beschikbaarheid in realtime

Beste prijsgarantie: Geen extra kosten

Beveiligde betaling

Helaas, wij hebben geen campings kunnen vinden die aan jouw zoekcriteria voldoen. Je vindt op deze pagina alle campings van je gewenste bestemming.